19 czerwca 2024

Trzeba opracować strategie dla zdrowia mózgu

Europejska Rada Mózgu wezwała kraje europejskie do opracowania kompleksowych strategii „Brain Plan” dotyczących badań naukowych, prewencji, wczesnego wykrywania i skutecznych terapii chorób mózgu. Wezwanie do działania miało miejsce podczas spotkania w Brukseli prezentującego pilotażowy, polski „Brain Plan”, który ma służyć jako wzór dla innych krajów.

Prof. Jerzy Buzek
Foto: KE

Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowaną strukturą znaną nam na ziemi i w kosmosie. Ten organ kontroluje każdy aspekt naszych ciał, od bicia serca po emocje, uczenie się i pamięć. Mózg umożliwił ludzkości zapierające dech w piersi osiągnięcia: spacer po księżycu, mapowanie ludzkiego genomu czy powstanie arcydzieł muzyki, literatury i sztuki.

Niestety mózg jest również siedliskiem wielu przewlekłych i poważnych chorób, które mają olbrzymi wpływ na osoby nimi dotknięte, jak również systemy zdrowotne i całe społeczeństwa. Choroby mózgu, w tym zaburzenia rozwojowe, choroby neurodegeneracyjne i schorzenia psychiczne, dotykają co trzeciego Europejczyka, tj. 165 mln osób, kosztując nas 800 mld euro rocznie [1].

Przewyższają one zatem łączne koszty chorób serca, nowotworów oraz cukrzycy. Ponadto stanowią one 35% obciążeń wszystkich schorzeń w Europie [2]. Tymczasem, jak podkreślił podczas spotkania w Brukseli przedstawiciel WHO Roberto Bertollini, kwestie związane z mózgiem były do niedawna zmarginalizowane, nie będąc istotną częścią programów w obszarze zdrowia publicznego.

Izabela Czarnecka z Fundacji NeuroPozytywni podkreśliła, że chcąc sprostać tym ogromnym wyzwaniom, potrzeba całościowej strategii obejmującej nie tylko kwestie terapii, ale również te związane ze stygmatyzacją i zwiększaniem świadomości społecznej.

Eksperci obecni na spotkaniu byli zgodni, że opracowanie strategii w postaci „Brain Planów” musi stanowić priorytet polityk zdrowotnych poszczególnych krajów europejskich jak również trzon unijnej strategii wzrostu i rozwoju na najbliższą dekadę.

– Zdrowie mózgu przekłada się na lepszy ogólny stan zdrowia, a to jest podstawą większej produktywności pracowników, będącej warunkiem konkurencyjności Europy – powiedział prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komitetu ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim.

Uczestnicy spotkania ocenili, że w tworzeniu „Brain Planów” muszą uczestniczyć wszystkie strony – pacjenci i ich bliscy, lekarze, naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za organizację służby zdrowia. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację NeuroPozytywni, European Brain Council, Polską Radę Mózgu i Polską Akademię Nauk.

Przypisy:

  1. Cost of Disorders of the Brain in Europe, European Journal of Neuroscience, Vol. 33, pp. 768–818, 2011.
  2. Eur J Neurol. 2003 Sep; 10(5):471-7.

Źródło: Centrum Prasowe PAP