24 czerwca 2024

Izba bliżej lekarzy. Piotr Pawliszak prezesem ORL w Warszawie

Podczas Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy przedstawiciele samorządu zawodowego wybrali Piotra Pawliszaka prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Nie miał kontrkandydata.

Piotr Pawliszak. Foto: M. Najdzik

Głosowanie odbyło się w sobotę 8 października na terenie Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Piotr Pawliszak uzyskał 112 głosów spośród 117 oddanych, a pięciu delegatów wstrzymało się od głosu.

– Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyli mnie koleżanki i koledzy. Traktuję to jako wyraz poparcia kierunku, który obrała izba pod moim wcześniejszym tymczasowym przewodnictwem. Przed nami ogrom pracy, ale do tego my lekarze jesteśmy przyzwyczajeni – stwierdził nowy prezes izby warszawskiej po wyborze na stanowisko.

Piotr Pawliszak pełnił funkcję prezesa ORL w Warszawie od maja 2022 roku. W sobotę delegaci Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy zadecydowali, że jest odpowiednią osobą by kontynuować pracę na tym stanowisku. – Hasło, jakie chciałbym by przyświecało mojej kadencji jako prezesa ORL, brzmi: „izba bliżej lekarzy”. Uważam, że samorząd powinien stanowić większą pomoc dla lekarzy w załatwianiu formalności, co można zrealizować tworząc mobilne punkty obsługi lekarza i umożliwić składnie dokumentów w formie elektronicznej z użyciem skrzynki ePUAP – powiedział.

– Chciałbym ponadto, by OIL w Warszawie pod moim kierownictwem nawiązała bliższą współpracę z konsultantami wojewódzkimi, a na naszej nowej stronie internetowej powstała przestrzeń komunikacji konsultantów z lekarzami. Chcę, byśmy zaczęli głośno mówić o naszych problemach. Dlatego między innymi rozpoczęliśmy już promocję kultury „speak up” i zainicjowaliśmy pierwsze przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania mobbingowi – zapowiadał w wystąpieniu przedwyborczym.

Nowy prezes ORL w Warszawie jest lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej, przez większość swojego życia zawodowego związany z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, a także z Grupą Lux Med. W samorządzie zawodowym działa od 2018 roku, najpierw jako zastępca sekretarza ORL, potem wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest też członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, a w strukturach NIL przewodniczy zespołowi pracującemu nad projektem ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych.