24 czerwca 2024

Jak pomaga Fundacja Lekarze Lekarzom

Fundacja Lekarze Lekarzom rozpatrzy każdą prośbę lekarza i lekarza dentysty o zapomogę – zapewnia Naczelna Izba Lekarska.

Foto: pixabay.com

Fundacja Lekarze Lekarzom została powołana przez Naczelną Radę Lekarską (NRL) w maju 2011 r. Jej celem statutowym jest m.in. pomoc materialna i finansowa dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Fundacja wspiera inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów dotyczące opieki zdrowotnej i społecznej oraz związane z organizacją i dofinansowaniem przedsięwzięć edukacyjnych.

Niepełnosprawność

Obecnie jednym z najważniejszych działań Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) jest przybliżanie problemów, z jakimi borykają się lekarze z niepełnosprawnościami i lekarze wychowujący dzieci dotknięte niepełnosprawnościami. To jeden z powodów powołania przez NRL – po raz pierwszy w historii – pełnomocnika ds. lekarzy z niepełnosprawnościami. Jest nim lek. Oleg Nowak.

„Dzięki działalności Fundacji Lekarze Lekarzom, lekarze i lekarze dentyści z niepełnosprawnościami oraz lekarze wychowujący dzieci dotknięte niepełnosprawnością, którzy mierzą się z różnego rodzaju problemami finansowymi oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, zyskują realną szansę na pomoc” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

W styczniu w siedzibie NIL w Warszawie odbyło się spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami z wiceprezesami NRL: Pawłem Baruchą i Klaudiuszem Komorem. Sygnalizowano wówczas ograniczenia, z jakimi zmagają się na co dzień, w związku z godzeniem dwóch ról: rodzica i lekarza. Zwracano również uwagę na ponoszone z tego tytułu koszty.

Stypendia i zapomogi

NIL zapewnia, że zarząd Fundacji Lekarze Lekarzom rozpatruje każdy wniosek lekarza i lekarza dentysty. Wsparcie może mieć formę stypendiów i zapomóg (zarówno bezzwrotnych, jak i zwrotnych) oraz dofinansowania zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych czy pobytów w sanatoriach.

Zgłoszenie można wysłać na kilka sposobów:

  • na adres e-mail sekretariatu prezesa NRL i wiceprezesów NRL: sekretariat@nil.org.pl,
  • na adres e-mail Fundacji: fundacja@hipokrates.org,
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://fll.org.pl/kontakt.

Warto pamiętać

Fundacja Lekarze Lekarzom znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu jest uprawniona do otrzymywania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto o tym pamiętać, rozliczając swój PIT. W zeznaniu podatkowym trzeba podać nr KRS Fundacji: 0000409693.