23 kwietnia 2024

Jakich zmian w kształceniu podyplomowym i prawie pracy chcą lekarze?

Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powołany przy ministrze zdrowia przedstawił propozycje zmian w przepisach dotyczące kształcenia podyplomowego i prawa pracy.

Foto: pixabay.com

Ministerstwo Zdrowia przesłało dokument Naczelnej Radzie Lekarskiej.

NRL na nadzwyczajnym posiedzeniu, po kilkugodzinnej dyskusji, podjęła stanowisko. Zaapelowała też do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o uruchomienie jak najszybszej ścieżki legislacyjnej, by można go było wdrożyć w życie.

Oto, co m.in. może zmienić się w kształceniu podyplomowym i prawie pracy:

 • podział stażu podyplomowego na moduł stały i personalizowany,
 • możliwość przystąpienia do LEK/LDEK po 11. semestrze studiów na kierunku lekarskim i po 9. semestrze studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • stażysta będzie mógł wybrać placówki (od jednej do trzech), gdzie będzie chciał się szkolić,
 • do PES będzie można przystąpić już na ostatnim roku specjalizacji, a egzamin testowy będzie oparty o ogólnodostępną bazę pytań,
 • wprowadzenie ogólnopolskiego systemu umożliwiającego nabór na niemal dowolną liczbę specjalizacji, opartego o listę rankingową,
 • możliwość specjalizowania się w trybie rezydentury dla specjalistów, którzy zdobyli specjalizację w innym trybie,
 • możliwość odbycia drugiej rezydentury (za zgodą ministra), z zastrzeżeniem, że druga rezydentura musiałaby być specjalizacją w dziedzinie priorytetowej,
 • wprowadzenie podziału na specjalizacje, specjalizacje szczegółowe (podspecjalizacje) oraz umiejętności lekarskie,
 • redukcja liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym,
 • zakaz dopełniania podstawowego czasu pracy godzinami dyżurowymi, co znaczy, że skończy się „odbijanie za zejścia”,
 • czas specjalizacji nie będzie wydłużany za zejścia po dyżurze,
 • macierzyństwo i względy zdrowotne ograniczą obowiązek dyżurowania w godzinach nocnych i w święta, wyłącznie w okresie do dwóch lat,
 • wolontariat jako forma specjalizacji ma być zabroniona,
 • wprowadza się „siatkę płac”: średnia krajowa dla stażysty, dwie średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji, 2,5 średniej krajowej dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji, trzy średnie krajowe dla specjalisty, od 2 do 2,75 średniej krajowej dla rezydenta w zależności od specjalizacji, w której odbywa szkolenie.