18 maja 2024

Jakub Szulc: Cały czas naciągamy kołdrę, która jest zbyt krótka

Należy zdefiniować wieloletnie priorytety i przestać koncentrować się na działaniach doraźnych.  Komentuje Jakub Szulc, ekspert EY Polska, były wiceminister zdrowia.

Foto: Mariusz Tomczak

– W polskim systemie ochrony zdrowia cały czas naciągamy kołdrę, która jest zbyt krótka. Przede wszystkim wydajemy pieniądze na medycynę naprawczą, czyli inwestujemy jedynie w działania doraźne.

Należy skupić się bardziej na inwestowaniu w profilaktykę i zdrowie publiczne, ale takie inwestycje będą widoczne najwcześniej po upływie dekady, a nawet dwóch. 52 proc. środków wydawanych przez NFZ jest przeznaczanych na lecznictwo szpitalne, co nie oznacza, że polskie szpitale są wyjątkowo dobrze finansowane.

Czy ktoś próbował zamknąć jakiś szpital niezależnie od tego, czy spowodowałoby to uszczerbek w dostępie pacjentów do danego świadczenia? Praca całego sytemu opieki zdrowotnej jest rozliczana w okresach 4-letnich. Bez szerokiego porozumienia i powiedzenia sobie, co jest ważne, na co powinniśmy łożyć pieniądze, a o czym powinniśmy przestać dyskutować, a po prostu zacząć działać, daleko nie zajedziemy.

Notował: Mariusz Tomczak