14 lipca 2024

Jeden dawca, dwóch biorców. Wyjątkowe przeszczepienie wątroby (foto)

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby pobranej od dawcy zmarłego i podzielonej dla dwóch dorosłych biorców.

Foto: WUM

Operacja ta (po angielsku określa się ją jako: split liver transplantation) polega na podziale narządu pobranego od zmarłego dawcy i przeszczepieniu prawej części wątroby dla jednego biorcy i lewej części wątroby dla drugiego biorcy.

Dzięki rozpoczęciu programu przeszczepiania podzielonych wątrób możliwe jest zwiększenie liczby przeszczepień, co ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na niewystarczającą liczbę dostępnych narządów – wyjaśnia Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Metoda ta stanowi również szansę na przeszczepienie wątroby dla chorych o niewielkiej masie ciała, dla których okres oczekiwania na przeszczepienie i związane z nim ryzyko śmiertelności jest znacząco wydłużone. W tym przypadku jedna wątroba pobrana od dawcy zmarłego może uratować życie dwóch osób.

Skomplikowana procedura medyczna

Przełomowa transplantacja to wielki sukces zespołu prof. Michała Grąta – najmłodszego kierownika kliniki chirurgicznej w kraju. Stopień skomplikowania całej procedury odzwierciedla liczebność zaangażowanego zespołu: 15 chirurgów, dwóch anestezjologów, radiolog, 5 instrumentariuszek i 4 anestetyczki.

Jak dowiedziała się redakcja „Gazety Lekarskiej”, dwójka biorców jest w dobrym stanie, dotychczasowy przebieg pooperacyjny jest niepowikłany, a oba fragmenty wątroby podjęły funkcję po przeszczepieniu.

WUM informuje, że rozpoczęcie programu przeszczepiania podzielonych wątrób było ogromnym wyzwaniem medycznym i organizacyjnym, możliwym do podjęcia dzięki wieloletniemu doświadczeniu Zespołu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. Prawidłowa funkcja przeszczepionych fragmentów wątroby jest zależna od wielu czynników, w tym wykonania skomplikowanych zespoleń naczyniowych zapewniających dobry dopływ i odpływ krwi.