16 lipca 2024

Język angielski dla lekarzy – kursy i szkolenia

Ważna informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów chcących doskonalić swoje umiejętności językowe.

Foto: pixabay.com

W Śląskiej Izbie Lekarskiej do grudnia niemal każdego dnia będą odbywać się kursy doskonalące i specjalizacyjne dla lekarzy oraz konferencje naukowe.

W tym roku, w ramach umowy z CMKP w Warszawie, w ŚIL organizowanych jest kilkadziesiąt szkoleń specjalizacyjnych dla różnych specjalizacji.

Można tu także odbyć jednolite kursy specjalizacyjne obowiązkowe dla wszystkich lekarzy.

Izba realizuje unijny projekt w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, co wiąże się z wieloma udogodnieniami, m.in. dofinansowaniem kosztów podróży, noclegów i zapewnieniem wyżywienia.

Stałą ofertę dla lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w tej izbie stanowią kursy języka angielskiego, prowadzone na różnych poziomach zaawansowania według obowiązującego w Unii europejskiego systemu kształcenia językowego. Na kursy trwające od października br. do czerwca 2020 r. można zapisywać się poprzez stronę internetową izby.