22 kwietnia 2024

Język polski a prawa pacjenta. Prezes NRL pisze do RPP

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) Bartłomieja Chmielowca z prośbą o zbadanie przestrzegania praw pacjenta w sytuacji, gdy świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w uproszczonych trybach, które nie uwzględniają weryfikacji kompetencji językowych.

Fot. shuterstock.com

W piśmie wskazano na konieczność analizy wpływu braku znajomości języka polskiego przez lekarzy na respektowanie praw pacjenta m.in. do informacji o stanie zdrowia, zgody na leczenie oraz dokumentacji medycznej – poinformowała Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Prezes NRL Łukasz Jankowski zaapelował o zajęcie przez Rzecznika kierunkowego stanowiska co do wymogu znajomości języka polskiego jako elementu służącego zapewnieniu pacjentom przestrzegania ich praw.

– Dobra znajomość języka polskiego przez osobę, która wykonuje w Polsce zawód lekarza, wydaje się niezbędna i oczywista, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że wymóg odpowiedniej znajomości języka polskiego ustawodawca wprowadził nawet wobec osób ubiegających się o możliwość wykonywania w Polsce innych zawodów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, tj. np. higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, optometrysty, podiatry, protetyka słuchu – mówi prezes Łukasz Jankowski cytowany w komunikacie.

Zdaniem szefa samorządu lekarskiego, osoby wykonujące zawody medyczne mają obowiązek posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego. – Trudno zatem zrozumieć, dlaczego zawód o znacznie wyższym poziomie odpowiedzialności za zdrowie pacjentów, jakim jest zawód lekarza, miałby być z tego wymogu zwolniony – ocenia prezes NRL.

Od dłuższego czasu samorząd lekarski zwraca uwagę, że zgody udzielone przez ministra zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu (w trybie art. 7 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) lub na wykonywanie zawodu z określonym zakresem czynności zawodowych, okresem i miejscem zatrudnienia w podmiocie leczniczym (w trybie art. 7 ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) bez rzetelnej weryfikacji kompetencji językowych kandydatów do zawodu lekarza, może prowadzić do naruszenia praw pacjenta.