21 czerwca 2024

Jurajski rajd rowerowo-kajakowy

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie zaprasza na Jurajski Rajd Rowerowo-Kajakowy Lekarzy, który odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w ośrodku wypoczynkowym Orle Gniazdo w miejscowości Hucisko (koło Częstochowy).

Foto: imageworld.pl

13 czerwca – rajd rowerowy:

Rozpoczęcie godz. 11.00, powrót do miejsca startu około godz. 17.00. 2 trasy z przewodnikiem: odpowiednio 20 km i 50 km (do wyboru na miejscu). Biesiada integracyjna od godz. 18.00.

14 czerwca – alternatywnie:

Spływ kajakowy od godz. 10.00: przejazd do Sygontki i spływ rzeką Wiercicą do Przyrowa (ok. 3 godzin). Powrót do Huciska ok. godz. 15-16.00. Zwiedzanie Jasnej Góry o godz. 12.00, zbiórka koło punktu informacyjnego Jasnej Góry (punktualnie).

Warunki uczestnictwa:

Przy rezerwacji konieczna wpłata zaliczki na hotel w kwocie 100 zł i wpłata wpisowego na konto OIL w Częstochowie, nr konta: 82114018890000243333001001, mBank Oddział w Częstochowie. W tytule wpłaty wpisać: „Udział w rajdzie [podać ilość] osób”. Do 10 maja należy przesłać potwierdzenie wpłaty faksem pod numer (34) 365 41 20 wew. 300. Wpłaty można dokonać również osobiście w biurze izby przy ul. gen. Józefa Zajączka 5.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Klimza, tel. 691 48 83 83. Można również kontaktować się z biurem OIL w Częstochowie, tel. (34) 368 18 88, e-mail: czestochowa@hipokrates.org.