13 czerwca 2024

K. Ptok: Zachęcamy medyków do dbania o własne zdrowie

1,5 tygodnia temu minister zdrowia ogłosił, że w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia doszło do porozumienia w sprawie minimalnych wynagrodzeń medyków, ale Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia nie identyfikuje się z tym porozumieniem.

Krystyna Ptok. Foto: Lidia Sulikowska/Gazeta Lekarska

Komentuje Krystyna Ptok, jedna z liderek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia, a jednocześnie przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

– Zachęcamy medyków do dbania o własne zdrowie, ponieważ minister zdrowia nie jest tym zainteresowany. My po prostu w pracy mamy być żywi. Ministra interesuje, żebyśmy stawili się w pracy, a nawet jeśli umrzemy po powrocie do domu, to jest już problem naszej rodziny, a nie jego.

Nie musimy zaostrzać protestu. Eskalacja nie będzie służyła ani pacjentom, ani tym, którzy protestują. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ochronie zdrowia. W systemie nas nie przybywa, a współczynniki dotyczące liczby lekarzy i pielęgniarek na tysiąc mieszkańców są bardzo niskie.

W efekcie mamy niedobory na oddziałach szpitalnych. Nieobecność jednej osoby w harmonogramie pracy powoduje brak zabezpieczenia szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć, brak możliwości wykonywania zabiegów operacyjnych. To utrudnia dostęp pacjentowi, który do szpitala trafia z POZ. Politykom ta sytuacja nie utrudnia jednak niczego.

Sprowadzanie naszych postulatów wyłącznie do chciwości zawodów medycznych w zakresie wynagrodzeń jest bardzo złą ścieżką. My nie chcemy robić politykierstwa, robimy politykę na rzecz ochrony zdrowia. Próbujemy prowadzić dialog w obronie polskich pacjentów.

Niezałatwione problemy ochrony zdrowia spowodują większe wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dodatkowe koszty z tytułu zwolnień lekarskich, świadczeń rehabilitacyjnych i rent. Przeleją się na opiekę społeczną i na pracodawców. To będą skutki dla wszystkich dziedzin gospodarki narodowej.


„Gazeta Lekarska” od samego początku śledzi protest pracowników ochrony zdrowia – więcej o jego przebiegu i postulatach medyków, wywiady z liderami oraz kilkaset zdjęć z manifestacji i białego miasteczka można znaleźć TUTAJ.