12 lipca 2024

Kampania społeczna zmniejszyła zapadalność na nowotwory skóry

Australia charakteryzuje się najwyższym na świecie współczynnikiem zapadalności na nowotwory skóry, co wynika z wysokich dawek promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz znacznego odsetka populacji z wrażliwym podtypem karnacji.

Sydney. Foto: pixabay.com

Uważa się, że w 99% nowotwory te są zależne od promieniowania UV, co pozwala na ich skuteczną prewencję.

Wydaje się, że spadek zachorowalności na nowotwory skóry u osób urodzonych po 1958 roku może wynikać z wdrożonych programów profilaktycznych.

Trwająca od 1988 roku kampania społeczna SunSmart uświadamia Australijczykom szkodliwość opalania. Początkowo jako nośniki informacji wykorzystywano plakaty i publikacje, obecnie również aplikacje na smartfony i interaktywne narzędzia. Aby ocenić wpływ kampanii na zmniejszenie zapadalności na nowotwory skóry w latach 1987-2017 wśród 13 tys. Australijczyków w wieku 14-69 lat, przeprowadzono ankietę telefoniczną powtarzaną co roku przez 14 lat.

Dotyczyła ona ich stosunku do opalenizny, używania kosmetyków z ochronnymi filtrami przeciwsłonecznymi oraz częstości występowania oparzeń słonecznych. W trakcie trwania programu wzrósł odsetek osób uważających opaleniznę za niepożądaną (z 43% do 66%). Odsetek osób przebywających na zewnątrz w godzinach najwyższego promieniowania UV spadł o 15%, a rosnąca grupa ankietowanych deklarowała przebywanie w cieniu podczas pobytu na zewnątrz. Istotnie wzrosła popularność kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi, a częstość oparzeń słonecznych zmalała o 40%.

Źródło: journals.plos.org