17 lipca 2024

„Kategoryczny sprzeciw” wobec rozszerzenia uprawnień ratowników medycznych

„Kategoryczny sprzeciw wobec zaproponowanych w projekcie zmian, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów” – takie stanowisko zajęło Prezydium NRL w toku konsultacji publicznych projektu zmian w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczących ratowników medycznych.

Foto: pixabay.com

Tak negatywna ocena jest szczegółowo uzasadniona w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL. Czytamy w nim m.in., że rozszerzenie możliwości samodzielnego wykonywania intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających przez ratownika medycznego, który nie przeszedł w tym zakresie szkolenia w warunkach klinicznych, jest zbyt daleko idącym uprawnieniem.

„O ile zrozumiałe jest, że w związku z coraz częstszym udziałem w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego podstawowych zespołów wyjazdowych, nadanie ratownikom medycznym niektórych uprawnień jest przydatne dla przyspieszenia procedury postępowania w nagłych przypadkach, o tyle tak wysokospecjalistyczne i niebezpieczne procedury, jak intubacja dotchawicza z użyciem środków zwiotczających, powinny być wykonywane przez ratownika wyłącznie w skrajnych przypadkach i na wyłączne zalecenie lekarza” – wskazuje samorząd lekarski.

Z kolei zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozszerzenie katalogu leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego o leki stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego jest w ocenie Prezydium NRL również niezasadne i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

„Bezpieczne stosowanie tych substancji wymaga głębokiej znajomości ich wpływu na ośrodkowy układ nerwowy, układ oddechowy oraz krążenia, a także posiadanie wiedzy na temat ich działań niepożądanych oraz umiejętności prowadzenia postępowania w sytuacji wystąpienia powikłań po ich podaniu. W skrajnych sytuacjach nieumiejętne zastosowanie np. dopaminy może doprowadzić nawet do zgonu pacjenta” – czytamy w podjętym stanowisku.