18 czerwca 2024

Kobiety Medycyny: szefowa pogotowia na podium

Znamy wyniki plebiscytu Kobiety Medycyny 2015. Trzecie miejsce zajęła dr n. med. Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie. Zdobyła 1176 głosów.

Foto: Marta Jakubiak

Małgorzata Popławska aktywnie uczestniczy w tworzeniu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym kraju, w tym procedur dla dyspozytorów medycznych oraz standardów postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego.

– Jestem zwykłym dyrektorem, choć niezwykłej placówki – mówi Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W ciągu 15 lat stworzyła z krakowskiego pogotowia nowoczesną jednostkę Państwowego Ratownictwa Medycznego o stabilnej kondycji finansowej.

– Krakowskie pogotowie przejęłam z wielomilionowym długiem, teraz nasze finanse pozwalają nam inwestować w najnowocześniejszy sprzęt, ale to nie sprzęt jest najważniejszy, tylko ludzie. Mamy wspaniałych pracowników, o czym świadczą liczne nagrody i puchary zdobywane w międzynarodowych zawodach ratownictwa medycznego – dodaje laureatka.

Do jej zawodowych osiągnięć należy m.in. powstanie w Małopolsce jedynego w kraju scentralizowanego systemu dysponowania karetkami (w latach 2011-2012). Uczestniczyła również w tworzeniu unikalnych na skalę kraju systemów postępowania z pacjentami z zawałem mięśnia sercowego, udarem oraz osobami w głębokiej hipotermii.

– W ubiegłym roku nasze karetki wyjeżdżały 160 tysięcy razy. Niestety, w mediach mówi się o pogotowiu ratunkowym, tylko wtedy, gdy karetka nie dojedzie na czas. O tym, że dojeżdża przeszło trzy miliony razy rocznie w skali kraju się nie mówi – tłumaczy Małgorzata Popławska.

Plebiscyt został zorganizowany przez redakcję „Portali Medycznych”, pod honorowym patronatem Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwsze miejsce w plebiscycie zdobyła Ewa Błaszczyk (prezes Fundacji Akogo? i inicjatorka budowy Kliniki Budzik), a drugie prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, konsultant krajowy gastroenterologii dziecięcej).

Trzecie miejsce przypadło wspomnianej dr Małgorzacie Popławskiej, a czwarte prof. Alicji Chybickiej (senator, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).