18 maja 2024

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa, a kogo nie?

Od 16 kwietnia do odwołania obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twarzy, ale są pewne wyjątki.

Foto: KPRM

Co ważne, nie jest potrzebna maseczka jednorazowa, gdyż można to zrobić za chusty, apaszki lub szalika.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:

 • w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
 • w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie, które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy z pracy, sąsiedzi itp.),
 • na drogach i placach (dotyczy również osób jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
 • w zakładach pracy (dotyczy osób, które mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.),
 • w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach i restauracjach),
 • w sklepach i na targowiskach,
 • w punktach usługowych,
 • na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków.

Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę.

Przykłady:

 • Jadę samochodem z mamą, z którą mieszkam na co dzień. W takiej sytuacji nie musimy zasłaniać ust i nosa.
 • Podwożę samochodem koleżankę, z którą nie mieszkam na co dzień. Dla bezpieczeństwa mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas przejazdu.
 • Nie mogę pracować zdalnie, ale wszystkie zadania realizuję w pracy w swoim pokoju i nie mam styczności z osobami spoza pracy. W takiej sytuacji nie mam obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 • Pracuję na recepcji i muszę odbierać dokumenty od kurierów i klientów, mam styczność z osobami z zewnątrz. W takiej sytuacji muszę zasłaniać usta i nos.
 • Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych.

Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy, ale są pewne wyjątki. Wśród nich znajdują się:

 • dzieci do 4 lat,
 • osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych (uwaga: osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa),
 • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
 • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Więcej na rządowej stronie internetowej www.gov.pl.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii