29 lutego 2024

Kolejny głos wsparcia dla NIL ws. jakości kształcenia

Europejskie Stowarzyszenie Młody Lekarzy (EJD) wspiera Naczelną Izbę Lekarską (NIL) w walce o zachowanie jakości kształcenia. Podczas ostatniego posiedzenia jednogłośnie przyjęto stanowisko popierające ochronę wysokich standardów edukacji lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.

Paweł Doczekalski. Fot. NIL

W spotkaniu EJD uczestniczyła delegacja NIL, w tym Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), który we wczorajszym wpisie w mediach społecznościowych relacjonował przebieg obrad i przypomniał, że zawód lekarza ma specjalny status w Unii Europejskiej.

– Wszyscy od miesięcy niepokoimy się o warunki nauczania przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. To dziedzina wymagająca najwyższych kompetencji – mówi Paweł Doczekalski, cytowany w komunikacie NIL.

W jego ocenie otwieranie kierunków lekarskich na uczelniach nieprzygotowanych do tego stwarza wrażenie, że lekarzem można zostać bez wymaganych kwalifikacji. – O tych kwalifikacjach mogą zaświadczyć jedynie renomowane uczelnie, co potwierdzają nasi koledzy z Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Lekarzy, którzy poparli nasze stanowisko – dodaje Paweł Doczekalski.

Stowarzyszenie EJD przesyłało dokument m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki i przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia. Oto jego najważniejsze fragmenty (tłumaczenie za stroną NIL):

  • „Poważny niepokój budzi gwałtowny wzrost w ostatnim czasie liczby szkół wyższych, zwłaszcza nieuniwersyteckich, którym przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów lekarskich”.
  • „Kształcenie lekarzy to nie tylko doskonalenie kompetencji zawodowych; wymaga integracji umiejętności naukowych, ujętych w szerszym kontekście humanistycznym. Szczególny nacisk należy położyć na względy etyczne, co najlepiej można osiągnąć w środowisku uniwersyteckim”.
  • „Ostatnie zmiany w zakresie planowania kadr medycznych i w zakresie planowaniu akredytacji uczelni nieuniwersyteckich w Polsce zostały wprowadzone bez konsultacji ze środowiskiem medycznym. Decyzje Ministrów Zdrowia oraz Edukacji i Nauki podjęte na przestrzeni ostatnich 8 lat spowodowały wzrost liczby uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów lekarskich z 12 do 39”.
  • „Takie zmiany mogą nieuchronnie osłabić poziom wiedzy i przygotowania absolwentów do zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem, potencjalnie zagrażając bezpieczeństwu pacjentów i ogólnej jakości usług zdrowotnych”.