15 lipca 2024

Kolejny list prezesa NRL w sprawie składki

Z uwagi na podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 roku, wczoraj prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował kolejny list do lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: Mariusz Tomczak

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Lekarze i Lekarze Dentyści,

W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej jeszcze raz wszystkich Was informuję: Naczelna Rada Lekarska – zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75. roku życia, wykonujących zawód.

Istnieje kilka powodów takiej decyzji:

  • zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75. roku życia,
  • zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu,
  • zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,
  • zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,
  • wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,
  • więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach,
  • przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien a nie chce płacić).

Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana. Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania. Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom.

Jeden z portali porównał lekarzy do maklerów, podając wartość składki, jaką płacą. Historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2% od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL i wynosi 1% pensji). Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5 % pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Zobacz poprzedni list prezesa NRL

Zobacz uchwałę w sprawie składki członkowskiej