25 lipca 2024

Komunikat Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 30-lecia reaktywacji izb lekarskich Naczelna Rada Lekarska, w intencji uhonorowania osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, dokonała zmiany w Regulaminie nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis, umożliwiającej przyznanie w 2019 r. Odznaczenia łącznie i max. 15 osobom.

Foto: pixabay.com

W związku z tym, że na posiedzeniu w dniu 17 października br. Kapituła Odznaczenia Meritus Pro Medicis przyznała Odznaczenie 10 osobom, na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. planuje się przyznać Odznaczenie max. 5 wybitnym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy położyli zasługi dla samorządu lekarskiego.

Zapraszamy wszystkich członków oraz organy izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w Państwa ocenie zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis, w tym osób, które w 30-letniej historii odrodzonych izb lekarskich zasłużyły się dla środowiska lekarskiego w sposób niezwykle wyjątkowy, w szczególności tworząc podstawy samorządności lekarskiej.

Regulamin nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis stanowiący załącznik do uchwały nr 15/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 listopada 2018 r. oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosek oraz List promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis: https://nil.org.pl/dzialalnosc/meritus-pro-medicis/dokumenty.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do dnia 6 listopada 2019 r.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis