15 czerwca 2024

Konkurs na prace naukowe „Dum spiro, spero”

Wojskowy Instytut Medyczny oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP ogłaszają konkurs „Dum spiro, spero” na najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia opublikowane w 2015 roku w czasopiśmie zagranicznym i krajowym. Konkurs adresowany jest do lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu ochrony środowiska.

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2016 roku. Wręczenie nagród nastąpi w czasie VI konferencji naukowej „Dum spiro, spero” im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego, która odbędzie się w kwietniu 2016 roku w WIM.

Zanieczyszczenia powietrza oraz wynikające z nich choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego są przyczyną coraz większych problemów zdrowotnych Polaków. Światowa Organizacja Zdrowia oraz niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazują na nierozwiązany problem zanieczyszczeń powietrza.

WIM i Federacja już od wielu lat bada problem i szuka rozwiązań, promuje zdrowy styl życia i dba o edukację ekologiczną. Konkurs ma za zadanie zwiększyć poziom zainteresowania tą tematyką w środowisku medyczno-naukowo-inżynierskim.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami oraz nagrodami finansowymi. Regulamin konkursu „Dum spiro, spero” o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP dostępny jest na stronach internetowych www.wim.mil.pl oraz www.astma-alergia-pochp.pl.