13 czerwca 2024

Konkurs poetycki „Leczymy Słowem”

Z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki „Leczymy Słowem” dla lekarzy piszących wiersze.

Foto: freeimages.com

Współorganizatorami konkursu są Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spektaklu poetycko-muzycznego w trakcie gali z okazji 150. rocznicy postania TLK, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Poniżej regulamin konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce w pięciu egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
  2. Do zestawu należę dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
  3. Wiersze należy nadesłać do 31 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zarząd Główny Unii Polskich Pisarzy Lekarzy ul. Krupnicza 11A w Krakowie (siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) z dopiskiem: konkurs poetycki „Leczymy Słowem”.
  4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna trzy główne nagrody o łącznej wartości 3000 zł.
  5. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane podczas spektaklu poetycko-muzycznego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.
  6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
  7. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas gali i spektaklu poetycko-muzycznego.

Prof. Waldemar Hładki
Prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy