2 marca 2024

Konkurs Przychodnia Przyszłości – znamy laureatów

Za nami pierwsza edycja konkursu, którego celem było dzielenie się dobrymi praktykami z całej Polski i przygotowanie wskazówek, jak wprowadzać innowacje w opiece ambulatoryjnej – pisze Małgorzata Kiljańska.

Fot. shutterstock.com

Do konkursu zostały zgłoszone rozwiązania, które są wykorzystywane na co dzień i są dobrze oceniane przez lekarzy, przynosząc przy tym korzyści pacjentom i usprawniając pracę placówek medycznych. W jury konkursu zasiedli pasjonujący się innowacjami reprezentanci towarzystw naukowych, organizacji pacjentów, placówek publicznych i prywatnych, uczelni, instytucji publicznych, a także innowacyjni producenci technologii.

Dwa etapy

Otrzymaliśmy 40 zgłoszeń innowacji spełniających kryteria konkursowe, usprawniających pracę zarówno małych placówek, jak i dużych sieci medycznych. Były to projekty z wielu obszarów, w tym koordynacji opieki nad pacjentami, wdrożenia nowych technologii, systemów informatycznych, narzędzi zarządczych, zmiany organizacji pracy placówek i poprawy jakości medycznej.

Kapituła konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia w dwóch etapach. W pierwszym zgłoszone rozwiązania zostały ocenione w skali od 0 do 5 w następujących pięciu kategoriach: innowacyjność rozwiązania, skuteczność wdrożenia innowacji, zamierzona korzyść z innowacji, rola lekarzy w przygotowaniu i wdrożeniu innowacji oraz potencjał wdrożenia innowacji w innych podmiotach.

Powstały na podstawie tej punktacji ranking ocen pozwolił wyłonić 11 finalistów z najwyższą średnią ocen. Oto oni:

 • „Bezpieczny komunikator medyczny Doctor.One”,
 • „Opracowanie i przetestowanie bezkontaktowej metody nadzorowania leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz alergiami przy wykorzystaniu e-słuchawki”,
 • „Elektroniczny Dzienniczek Glikemii Diabdis w systemie gabinetowym”,
 • „Elektroniczny Pre-Wywiad”,
 • „PNM – Patient Need Management”,
 • „Współpraca SOR z AOS”,
 • „Wdrożenie systemu algorytmicznej interpretacji wyników badań laboratoryjnych”,
 • „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”,
 • „Aurero Smart Ecosystem”,
 • „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”,
 • „Triaż POZ”.

W drugim etapie finaliści przygotowali prezentacje swoich innowacji, odpowiedzieli na dodatkowe pytania oraz przedstawili swój projekt na posiedzeniu kapituły konkursu, która zdecydowała o przyznaniu tytułów laureatów w poszczególnych kategoriach oraz tytułu laureata głównego.

Tytuły w poszczególnych kategoriach

Laureatem głównym został projekt „Wdrożenie systemu algorytmicznej interpretacji wyników badań laboratoryjnych”. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

 • Wdrożenie technologii lub wyrobu medycznego: „System diagnostyczny do oceny postawy ciała i pomiarów ortopedycznych – Orthometr”,
 • Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego: „Aurero Smart Ecosystem”,
 • Koordynacja opieki: „Profilaktyka i opieka koordynowana w przychodni na wsi”,
 • Innowacja organizacyjna: „Triaż POZ”.

Liderzy Sieci Lekarzy Innowatorów NIL IN zdecydowali dodatkowo o przyznaniu nagrody specjalnej dla projektu „Współpraca SOR z AOS” oraz jego autora. Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacje finalistów odbyły się na Konferencji Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej NIL IN Summit 15 września 2023 r.

Opisy wszystkich zgłoszonych w konkursie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wraz z praktycznym poradnikiem dla innowatorów są dostępne na stronie https://nilin.org.pl w raporcie „Innowacje w opiece ambulatoryjnej – raport 2023 r.” Zachęcamy do lektury!

Małgorzata Kiljańska