18 lipca 2024

Konsolidacja szpitali nieuchronna, ale czy kolejki będą krótsze?

W Polsce powinno powstać centrum kreacji systemowej w ochronie zdrowia, a jego praca powinna rodzić skutki polityczne – powiedział wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej podczas konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”.

Foto: Mariusz Tomczak

Dr Krzysztof Madej uczestniczył w debacie ekspertów w czasie sesji inauguracyjnej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia” zatytułowanej „Wyzwania zdrowotne i makroekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia na rok 2020”.

Zdaniem wiceprezesa NRL w interesie środowiska lekarskiego, jak i pacjentów leży powołanie grupy eksperckiej, która w sposób ciągły i odporny na naciski polityczne pracowałaby nad tym, co trzeba zmienić w ochronie zdrowia w naszym kraju.

– To jest priorytet – podkreślił dr Krzysztof Madej, odnosząc się do tytułu konferencji. W jego opinii w tym roku nie wydarzy się nic przełomowego w ochronie zdrowia, co pozwalałoby mu na duży optymizm. Wiceprezes NRL podkreślił, że w obliczu kryzysu kadr medycznych należy skupić się na polepszeniu warunków pracy.

– Żadna partia polityczna nie zmieni samodzielnie sytuacji kadrowej w Polsce – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który zabrał głos po dr. Krzysztofie Madeju. – Nie mówmy, że możemy mieć szpital w każdej miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców. Świat od tego ucieka – mówił minister Maciej Miłkowski. Zaapelował o to, aby negować podstawowych zasad ekonomii, które wpływają na zarządzanie każdą placówkę medyczną.

– Obecnie często wydajemy pieniądze na gotowość personelu, a musimy skupić się na efektywności – dodał przedstawiciel resortu zdrowia. Zarówno on, jak i inni decydenci uczestniczący w dyskusji, wskazywali, że w 2020 r. czekają nas ważne zmiany i wiele dyskusji w zakresie opieki onkologicznej, sieci szpitali, koncentracji placówek medycznych, kontynuowania informatyzacji i dalszego skracania kolejek do świadczeń medycznych.

Minister Maciej Miłkowski, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Krzysztof Latos oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski apelowali o dialog, spokojną rozmowę ponad podziałami i szukanie konsensusu w trakcie rozmów o zmianach związanych m.in. z konsolidacją placówek i przeprofilowaniem wielu, zwłaszcza tych mniejszych, szpitali. W tych ostatnich, jak powiedział poseł Krzysztof Latos, część łóżek powinny zaadaptować Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze.

– Ważna jest atmosfera współpracy, kompromisu, aby podejmować działania w dialogu – podkreślił prezes Adam Niedzielski. Na to, że Polska nie ucieknie od poważnych dyskusji w zakresie zmian systemowych, zwrócił również uwagę były szef resortu zdrowia, a obecnie pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii Marek Balicki. Przypomniał, że w wiek 75+ zaczyna wchodzić pokolenie powojennego wyżu demograficznego, co rodzi wielkie wyzwania m.in. w kontekście opieki geriatrycznej i onkologicznej.

Mariusz Tomczak