20 maja 2024

Krótko o ryzyku zachorowania na nowotwory przewodu pokarmowego

Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią jedną czwartą zachorowań na nowotwory na świecie i jedną trzecią zgonów z nowotworowych.

Fot. pixabay.com

W analizie opublikowanej w „The Lancet Gastroenterology & Hepatology” na podstawie danych z GLOBOCAN z 2020 roku dotyczących zachorowalności i umieralności na nowotwory przewodu pokarmowego w 185 krajach oraz danych ONZ dotyczących zgonów nienowotworowych oszacowano, że ryzyko zachorowania i zgonu na nowotwór przewodu pokarmowego w całego ciągu życia wynosi dla przeciętnej osoby odpowiednio 8,2 proc. i 62 proc.

U mężczyzn ryzyko to wyniosło odpowiednio 9,5 proc. i 7,2 proc., a dla kobiet 6,8 proc. i 5,1 proc. Najczęstszym nowotworem przewodu pokarmowego jest rak jelita grubego (38,5 proc. zachorowań i 28,2 proc. zgonów w tej grupie). Kolejne są nowotwory żołądka, wątroby, przełyku, trzustki i pęcherzyka żółciowego. W porównaniu do mieszkańców innych rejonów, osoby zamieszkujące Azję Wschodnią mają wyższe ryzyko raka żołądka, wątroby, przełyku i pęcherzyka żółciowego, mieszkańcy Australii i Nowej Zelandii – raka jelita grubego, a mieszkańcy Europy Zachodniej – raka trzustki.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(23)00366-7/fulltext