24 kwietnia 2024

Kto będzie opracowywał rekomendacje systemu no fault?

Lek. Piotr Pawliszak, dr n. med. Jarosław Feszak i dr n. med. Krzysztof Kordel – ta trójka lekarzy została powołana przez Naczelną Radę Lekarską (NRL) do Zespołu ds. opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie no-fault.

Foto: pixabay.com

Na zastępcę przewodniczącego NRL wskazała Piotra Pawliszaka, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Wyboru dokonano 2 czerwca 2023 r. w trakcie posiedzenia Rady w Olsztynie.

Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia (MZ), a jego prace nadzoruje wiceminister Piotr Bromber. Zgodnie z zarządzeniem MZ, w skład zespołu wchodzą:

 • przewodniczący – prof. dr hab. Janusz Piekarski, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • zastępca przewodniczącego – Dominika Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej;
 • członkowie:
  • przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
  • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • dwóch przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej,
  • przedstawiciel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej,
  • przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
  • przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
  • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
  • przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
  • przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,
  • przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
  • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia – sekretarz zespołu.