18 lipca 2024

Który uniwersytet nauczy przyszłych lekarzy informatyki?

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie pierwszą uczelnią w Polsce, która zapewni przyszłym lekarzom możliwość praktycznego zapoznania się z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w szpitalach.

Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki i wiceprezes firmy będącej największym dostawcą oprogramowania dla jednostek medycznych w Polsce podpisali list intencyjny na rzecz stworzenia symulacyjnej pracowni komputerowej.

Korzystanie z technologii informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia staje się standardem. Ogromna liczba danych oraz potrzeba kompleksowej obsługi pacjenta sprawia, że coraz więcej szpitali i przychodni korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych. Oznacza to, że aby w pełni wykształcić pracownika ochrony zdrowia, uczelnie medyczne muszą zaopatrzyć absolwentów w nowe umiejętności.

– Jestem przekonany, że nasze działania spotkają się z uznaniem zarówno ze strony studentów, jak również dyrekcji szpitali tym bardziej, że postępująca obecnie cyfryzacja służby zdrowia wymaga posiadania określonych kompetencji właśnie w zakresie sprawnego i efektywnego użytkowania dostarczanych narzędzi informatycznych – powiedział prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

– Będziemy mieli możliwość komputerowej symulacji pełnego procesu obsługi pacjenta od momentu przyjęcia go na oddział szpitalny, poprzez wykonanie wszystkich możliwych procedur medycznych wymagających odnotowania w systemie informatycznym wraz z budowaniem historii choroby, obsługą badań laboratoryjnych i wystawieniem elektronicznych recept aż po wypis – powiedziała prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, prorektor ds. studiów i studentów SUM.

– Dzięki temu studenci będą opuszczali naszą uczelnię nie tylko z kompleksową wiedzą, jak pomagać pacjentowi, ale również z praktyczną umiejętnością obsługi narzędzi informatycznych, z którymi z dużym prawdopodobieństwem zetkną się w swoim przyszłym miejscu pracy – dodała prorektor SUM.

Nawiązanie współpracy z prywatną firmą informatyczną to kolejny krok SUM w zakresie upraktyczniania kształcenia w zawodach medycznych. W 2012 r. uczelnia wprowadziła do programu nauczania symulację medyczną z wykorzystaniem zaawansowanych fantomów pacjenta. Z rozwiązań firmy, z którą uczelnia ma współpracować przy tworzeniu symulacyjnej pracowni komputerowej, korzysta ponad 420 szpitali i 9 tys. przychodni.