23 czerwca 2024

Kurkumina poprawia masę mięśniową

Kacheksja nowotworowa jest zespołem zaburzeń metabolicznych związanych z chorobą nowotworową, charakteryzuje się znacznym ubytkiem masy ciała i postępującym wyniszczeniem.

Foto: pixabay.com

Chorzy na nowotwory regionu głowy i szyi, w związku z tym, że nowotwór i leczenie często utrudniają spożywanie pokarmów, są grupą szczególnie narażoną na wyniszczenie nowotworowe.

W badaniu II fazy z randomizacją przedstawionym na tegorocznym kongresie ESMO (European Society for Medical Oncology) sprawdzono wpływ spożywania kurkuminy na kacheksję nowotworową. Dwudziestu chorych na raka regionu głowy i szyi odżywiających się przez zgłębnik nosowo-żołądkowy przydzielono losowo do dwóch grup. Pierwsza przez 8 tygodni otrzymywała kurkuminę w dawce 4 g/dziennie, a druga placebo.

Wykazano, że kurkumina, w porównaniu do placebo, istotnie zwiększa masę mięśniową. Zaobserwowano również trend w kierunku zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej, siły mięśniowej oraz liczby limfocytów u chorych stosujących kurkuminę, jednak nie były to wartości statystycznie istotne. Wyniki badania są obiecujące, jednak – co warte podkreślenia – wymagają potwierdzenie na większej grupie chorych.