23 maja 2024

Leczenie COVID-19. Przegląd najskuteczniejszych terapii

Prof. Andrzej Horban – główny doradca premiera do spraw COVID-19, prof. Krzysztof Tomasiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie oraz prof. Robert Flisiak – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Foto: pixabay.com

To krajowi eksperci, którzy wzięli udział w spotkaniu zwołanym przez prezesa Agencji Badań Medycznych Radosława Sierpińskiego w porozumieniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim w celu monitorowania obecnej sytuacji dotyczącej skuteczności leczenia COVID-19.

W jego trakcie omówione zostały najnowsze wyniki badań oraz ich wpływ na dalsze leczenie chorych z COVID-19.

W ramach dyskusji prof. Krzysztof Tomasiewicz, odniósł się do badania zaprezentowane na łamach „New England Journal of Medicine”, które – jak podkreślił – „wpisują się w nurt prac, które jednoznacznie nie rozstrzygają o skuteczności wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

„Osocze, podawane w ramach badania dr. Ventura Simononovich’a, charakteryzowało się dużą rozbieżnością przeciwciał, co może mieć znaczący wpływ na wyniki końcowe. Ponadto analiza statystyczna, oparta na tak małej grupie uczestników, może prowadzić do niedoskonałych wniosków” – wskazał prof. Krzysztof Tomasiewicz.

W podobnym tonie, najnowsze doniesienia skomentował prof. Robert Flisiak. „Dotychczas wszystkie publikacje dotyczące wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu chorych z COVID-19 nie dawały stu procentowego potwierdzenia, ale też nie zanegowały z całą pewnością skuteczności wykorzystywania tej terapii, w związku z czym publikacja argentyńskich badaczy nie dodaje merytorycznie nic nowego” – powiedział.

Jednocześnie prof. Flisiak podkreślił istotę wspomagającego podania osocza u pacjentów we właściwym momencie terapii. Wyniki te potwierdzają wnioski z rejestru SARS-ter, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, które ma szansę uzyskać dofinansowanie Agencji Badań Medycznych i może stanowić krajowy rejestr terapii covidowych w Polsce.

Jak komentował prof. Andrzej Horban, na ostateczne wyniki badań, które będą w stanie z całą pewnością potwierdzić skuteczność wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 lub jej brak, będziemy musieli jeszcze poczekać.

Jak podsumowali zgodnie zebrani eksperci, leczenie remdesivirem i osoczem ozdrowieńców nadal wydają się metodami, które powinny być uwzględnione w standardzie leczenia COVID-19, przy jednoczesnej bieżącej weryfikacji badań w tym zakresie.