19 lipca 2024

LEK i LDEK jesień 2019 r.: nagrody od marszałka Senatu i prezesa NRL

W piątek 22 listopada, w czasie posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z prezesem NRL Andrzejem Matyją wręczyli nagrody za najlepiej zdany w sesji jesiennej 2019 r.

Foto: Mariusz Tomczak

Lekarski Egzamin Końcowy najlepiej zdał dr Łukasz Kaczmarek, a Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy dr Ewa Izabela Woszczyk.

Do LEK przystąpiło w całym kraju 6379 osób, uzyskując średnio 129,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 179, a minimalny 43 punkty. 993 zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 – 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Do LDEK przystąpiło w całym kraju 1366 osób, uzyskując średnio 119,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 169, a minimalny 38 punktów. 440 zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 – 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.