12 lipca 2024

Lekarze i adwokaci o mediacji w medycynie

– Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie zdały egzaminu – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja rozpoczynając 24 stycznia w Krakowie wspólną konferencję Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Mediacja w medycynie”.

Foto: Mariusz Tomczak

– Reprezentujemy zawody, który służą ludziom, choć reprezentując pacjentów często stajemy przeciwko sobie – podkreślił prezes NRL Andrzej Matyja.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela podkreślił, że wielu klientów kancelarii adwokackich, podobnie jak liczni pacjenci, przychodzi po pomoc po lekturze „fachowych” porad internetowych. – Jesteśmy dwoma zawodami zaufania publicznego chyba najbardziej narażonymi na obserwację – dodał prezes NRA.

Moderatorem dyskusji w czasie pierwszego dnia konferencji była SSR Aleksandra Rusin-Batko. Korzyści i zagrożenia z mediacji z udziałem zawodów zaufania publicznego przedstawił adw. Cezary Rogula, rolę pełnomocnika w mediacji przybliżyła adw. Magdalena Bielska, a adw. Monika Spieler mówiła o technikach psychologicznych w tym postępowaniu. Narzędzia mediacyjne w praktyce adwokackiej i rozwój mediacji w ramach adwokatury omówił adw. Błażej Więcław. O tym, jak wyglądają one w trakcie postępowań dyscyplinarnych i jakie korzyści mogą odnieść z nich lekarze mówił adw. Piotr Ruszkiewicz, który zaproponował wprowadzenie zmian w ustawie o izbach lekarskich, tak aby przepisy sprzyjały zawieraniu mediacji.

Mediacja to jedna z form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która pomaga osiągnąć stronom porozumienie. Strony mediacji mają równe prawa, a wszystko to, co jest poruszane w czasie posiedzenia mediacyjnego, jest poufne dla sądu. Pozytywny wynik mediacji, którym jest ugoda, kończy, sprawę sądową. Jedną z najważniejszych korzyści jest możliwość bardzo szybkiego uregulowania sporu oraz dużo niższe koszty tego postępowania w porównaniu do na ogół przewlekłego procesu sądowego. – Pełnomocnik powinien się spotkać ze stroną i wyjaśnić jej, że mediacja to nie walka – powiedziała adw. Magdalena Bielska.

Wspólna konferencja samorządu lekarskiego i adwokackiego odbywa się w Krakowie w dniach 24-25 stycznia. – To pierwsza konferencja Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej, ale mam nadzieję, że nie ostatnia – powiedział Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona, współgospodarz i pomysłodawca wydarzenia wraz z prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Agnieszką Zemke-Górecką. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Lekarska”.

Mariusz Tomczak

* * *

Relacja z drugiego dnia konferencji TUTAJ