12 lipca 2024

Lekarze i farmaceuci: racjonalna cyfryzacja jest procesem nieuchronnym

8 listopada w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Foto: pixabay.com

Cel: omówienie najpilniejszych problemów dotyczących obu środowisk i wspólnych działań dla dobra pacjenta, a także lekarzy i farmaceutów.

Podkreślono, że racjonalna cyfryzacja jest procesem nieuchronnym, który wymaga szczególnej uwagi zarówno na etapie planowania i wdrażania, tak aby nie pogorszył on obecnej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

„Strony omówiły szereg szczegółowych zagadnień związanych z procesem wdrażania e-recepty, w tym przede wszystkim te budzące najwięcej kontrowersji. Stwierdzono znaczące zbliżenie obu samorządów w zakresie oceny istniejącej sytuacji i zasadności zgłaszanych przez NIL i NIA postulatów. Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane w celu uzgodnienia i podjęcia ostatecznych, wspólnych stanowisk w zakresie omawianych problemów” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.

Zwrócono uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem lekarskim i aptekarskim w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w najważniejszych kwestiach dla obu środowisk. Prezes NRA podkreśliła, że sprawy będące przedmiotem spotkania wymagać będą decyzji kolegialnych organów samorządu aptekarskiego, które bezzwłocznie zajmą się ich rozpatrzeniem.