19 czerwca 2024

Lekarze i radcy prawni. Porozumienie izb okręgowych

Dolnośląska Izba Lekarska zawarła porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu.

Foto: facebook.com/dilnet.wroc

„Na mocy zawartego porozumienia obie izby zobowiązały się do współpracy opierającej się m.in. na wymianie doświadczeń i informacji, wzajemnej integracji, wspólnego rozwoju w zakresie doskonalenia zawodowego członków obu samorządów oraz prowadzenia wspólnych działań naukowych i organizacyjnych” – czytamy na facebookowym profilu DIL.

Koordynatorem realizacji porozumienia ze strony Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu będzie wicedziekan Krystian Mularczyk, jako przewodniczący Komisji ds. współpracy z samorządami i instytucjami, zaś ze strony DIL funkcję tę obejmie sekretarz DRL lek. Małgorzata Niemiec.