13 czerwca 2024

Lekarze inaczej niż pacjenci zgłaszają działania niepożądane

Podczas tegorocznego San Antonio Breast Cancer Symposium przedstawiono pracę, w której wykazano dużą różnicę w zgłaszaniu przez lekarzy i chorych niepożądanych objawów towarzyszących pooperacyjnej radioterapii w raku piersi.

Foto: pixabay.com

W badaniu przeanalizowano kwestionariusze wypełniane przez 9941 pacjentów w trakcie pooperacyjnej radioterapii oraz raporty ich lekarzy.

Porównywano 37 593 par obserwacji uzyskanych od pacjentki i lekarza. Oba zgłoszenia pochodziły z tego samego dnia (35 797) lub okresu nieprzekraczającego trzy dni (1796).

Pod uwagę brano cztery najistotniejsze objawy:

  • ból,
  • świąd,
  • obrzęk,
  • zmęczenie.

Lekarze nie dostrzegli jednego z nich przynajmniej raz u ponad 50 proc. chorych zgłaszających te problemy. Jako rozbieżność w odniesieniu do zmęczenia, świądu i obrzęku uznano niezgłoszenie ich przez lekarza, podczas gdy pacjent oceniał je jako co najmniej częste.

W przypadku bólu za rozbieżność uznano niezgłoszenie go przez lekarza, przy umiarkowanym bólu zgłoszonym przez pacjenta (4-6 punktów w 10-stopniowej skali bólu) lub gdy lekarz ocenił go na co najwyżej 1 punkt, podczas gdy chory zgłosił silny ból (7-10 punktów).

Tak duże różnice wystąpiły u 30,9 proc. chorych zgłaszających co najmniej umiarkowany ból, u 36,7 proc. zgłaszających świąd, u 51,4 proc. – obrzęk oraz u 18,8 proc. chorych – nasilone zmęczenie.

Źródło: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9223/presentation/675