21 czerwca 2024

Lekarzu, uważaj na oszustów!

Informujemy, że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz nie przesyłał do lekarzy i lekarzy dentystów żadnych pism, w których zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 50 zł miesięcznika „Puls” czy innych wydawnictw izbowych.

uwaga

Zalecamy lekarzom i lekarzom dentystom niereagowanie na tego typu prośby i jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które podszywając się pod prezesa NRL, rozsyłają do lekarzy i lekarzy dentystów taką korespondencję, podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne.

Zwracamy się także z prośbą o niezwłoczne zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej wszelkich przypadków otrzymywania tego typu korespondencji.