15 czerwca 2024

Mamy mniej prądu, ale szpitale są bezpieczne

Kilku dni temu, w związku z utrzymującą się falą upałów i niekorzystną sytuacją hydrologiczną, operator systemu przesyłowego wprowadził ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ogłoszono 19 i 20 stopień zasilania. Co to właściwie oznacza?

Foto: freeimages.com

Wyłączona klimatyzacja w galeriach handlowych, w wielu miejscach nieczynne windy i schody ruchome – tak wyglądały ostatnie dni w wielu miastach w Polsce. Niektóre fabryki ograniczyły produkcję, a we Wrocławiu co piąty tramwaj został wycofany z trasy.

We wtorek Rada Ministrów wydała rozporządzenie, zgodnie z którym aż kilkanaście dni potrwają ograniczenia w dostawach i poborze prądu dla dużych odbiorców. „Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe)” – czytamy w dokumencie.

„Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na utrzymujące się, ekstremalne trudności w chłodzeniu elektrowni z otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na pracujących blokach, awaryjne odstawienia i przekwalifikowania na postoje awaryjne” – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czyli operator systemu przesyłowego.

W godzinach 10.00-17.00 ogłoszony został 20 stopień zasilania, a w godzinach 17.00-22.00 19 stopień zasilania. Ograniczenia te dotyczą dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW. Nie dotyczą jednak szpitali i innych obiektów ratownictwa medycznego, co oznacza, że wszyscy pacjenci mogą być spokojni.

Oprócz placówek medycznych ograniczenia nie dotyczą takich podmiotów jak:

  • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
  • porty lotnicze;
  • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
  • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
  • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziałujących na środowisko.

Co prawda dziś w niektórych mediach pojawiła się już informacja, że znikają ograniczenia w dostawach i zużyciu prądu, bo w działających elektrowniach znaleziono dodatkowe moce. Radość wydaje się jednak przedwczesna i w dużej mierze zależy m.in. od tego, czy uda się uruchomić główny blok elektrowni w Bełchatowie. Prace postępują z poślizgiem, gdyż pojawiły się problemy.