20 maja 2024

Mazowsze przygotowane na zagrożenie z Afryki

Epidemia wirusa Ebola jeszcze nie dotarła do Polski. Tymczasem w Afryce Zachodniej zmarło już ponad 2,1 tys. osób. A co by się stało, gdyby osoba zarażona pojawiła się w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Płocku lub Ostrołęce? Na nasze pytania odpowiada Ivetta Biały, rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Pałac w Wilanowie. Foto: imageworld.pl

W jaki sposób wojewoda postąpiłby w razie pojawienia się przypadku zarażenia wirusem gorączki krwotocznej w obiekcie użyteczności publicznej?

– Wojewoda oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zostaliby poinformowani o zaistnieniu takiej sytuacji, a dalsze działania byłyby podejmowane zależnie od jej rozwoju. Organem właściwym do podejmowania decyzji w takim przypadku jest powiatowy inspektor sanitarny.

Czy w ostatnich tygodniach odbywały się spotkania sztabu antykryzysowego poświęcone tej tematyce?

– W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkania wojewody ze służbami i inspekcjami (5 i 13 sierpnia oraz 4 września), których celem był przegląd procedur i zasad współpracy w razie zagrożenia epidemiologicznego. Przeanalizowano także scenariusze działań, które podjęłyby poszczególne instytucje w przypadku podejrzenia choroby u osoby lecącej do Polski samolotem, jak również u osoby zgłaszającej się do lekarza z objawami występującymi przy zarażeniu wirusem Ebola. Spotkania te nie były zwoływane w formie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, lecz w trybie zwyczajnym.

Jakie są założenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii?

–  Po pierwsze, służenie wojewodzie i Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego przy podejmowaniu decyzji w sytuacji wystąpienia na terenie województwa przypadków zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne. Po drugie, zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej w województwie w zakresie zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia. A po trzecie, określenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.

Zobacz jak na zagrożenie epidemiologiczne przygotowane są polskie porty lotnicze