19 czerwca 2024

Memorandum Lekarzy Polski i Ukrainy

10 września prezes NRL Maciej Hamankiewicz oraz prezes Wszechukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego Oleg Musij podpisali memorandum o współpracy pomiędzy obiema organizacjami w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zawodu lekarza oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.

Na Ukrainie trwają prace nad utworzeniem samorządu zawodowego lekarzy, na wzór izb lekarskich reaktywowanych w 1989 roku w Polsce. Dlatego też podstawowym kierunkiem zapisanym w memorandum jest rozwój samorządu lekarskiego, a następnie rozszerzenie kompetencji krajowych organizacji lekarskich i ich wpływu na wypracowanie i wdrożenie w życie efektywnej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego.

W dokumencie zadeklarowano współpracę z m.in. samorządem terytorialnym, placówkami medycznymi i mediami oraz organizacjami społecznymi. Podpisanie memorandum było doniosłym wydarzeniem 14. Zjazdu Wszechukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego odbywającego się jednocześnie w 25-lecie powstania Stowarzyszenia.

Prezes NRL podkreślił, że samorządy zawodowe sprawujące w interesie ogólnym określone zadania delegowane przez władze państwowe są istotnym elementem demokratycznego państwa prawa i ich istnienie jest zapisane w Konstytucji RP.

W ocenie Macieja Hamankidwicza, w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina, stworzenie sprawnie działającego samorządu lekarskiego będzie ruchem w kierunku demokratyzacji kraju i zapewniło niesłabnącej woli wsparcia ze strony polskiego samorządu lekarskiego w zakresie dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi organizowania oraz funkcjonowania izb lekarskich.

Porozumienie zawarto na mocy uchwały Prezydium NRL z 12 sierpnia 2015 roku. Pełną treść porozumienia można przeczytać tutaj.