19 maja 2024

Minister zdrowia Adam Niedzielski w NIL. Padły ważne deklaracje

– Zrobię wszystko, byśmy mieli system no-fault – zadeklarował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes NRL Andrzej Matyja (od lewej). Foto: Marta Jakubiak

Nowo powołany minister zdrowia był gościem posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, które rozpoczęło się rano 4 września w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Z powodu pandemii posiedzenie NRL ma formułę zdalno-stacjonarną.

Chcielibyśmy być nie petentem, a partnerem w podejmowaniu decyzji dla dobra wszystkich, tak aby nie były one wynikiem teoretycznych przemyśleń, ale zawierały głos praktyków – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja, witając ministra zdrowia w siedzibie samorządu lekarskiego.

W czasie swojego wystąpienia minister Adam Niedzielski zadeklarował swą otwartość na dialog ze środowiskiem lekarskim i zaprosił prezesa NRL do ścisłego zespołu doradczego, który ma zastąpić Radę Naukową działającą dotychczas przy szefie resortu zdrowia. – Zależy mi na tym, bo nie jestem lekarzem – podkreślił.

Nowy minister zdrowia poinformował, że od razu po objęciu urzędu rozpoczął konsultacje polityczne m.in. w sprawie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego, budzącej spore kontrowersje w środowisku lekarskim. – Będziemy chcieli zaproponować rozwiązanie ustawowe sprowadzające się do hasła „no-fault” – powiedział Adam Niedzielski. Zapewnił, że w resorcie trwają prace nad uregulowaniem kwestii wynagrodzeń lekarzy specjalistów, którzy pod warunkiem podpisania „lojalek” mają zagwarantowane podwyżki do kwoty 6750 zł brutto tylko do końca tego roku.

Minister zdrowia przypomniał, że wczoraj ogłosił strategię walki z koronawirusem, która przewiduje m.in. zmiany w liczbie i zasadach funkcjonowania szpitali jednoimiennych oraz nową rolę dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. – Dajemy lekarzom rodzinnym możliwość kierowania na badania covidowe – podkreślił minister Adam Niedzielski. Dodał, że infrastruktura wykorzystywana dotychczas w szpitalach jednoimiennych będzie przywracana pacjentom z innymi schorzeniami niż COVID-19. W ocenie ministra fundamentem walki z pandemią musi pozostać zasada DDM (to akronim słów: dezynfekcja, dystans i maseczki).

Na zakończenie wizyty w NIL minister Adam Niedzielski został zaproszony do włączenia się w kampanię edukacyjną „Niezbędne dla zdrowia”, zainaugurowaną wczoraj przez Naczelną Izbę Lekarską i Rzecznika Praw Pacjenta. Wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz wręczył ministrowi pakiet materiałów kampanii z prośbą o przekazanie ich swoim zastępcom.

Mariusz Tomczak