23 maja 2024

Minister zdrowia chce humanizować medycynę

Upowszechniania idei humanizmu w medycynie dotyczy list intencyjny podpisany przez szefa resortu zdrowia, prezesa Agencji Badań Medycznych oraz rektora Uniwersytetu Warszawskiego. – Pacjent musi być podmiotem leczenia – mówi minister Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski. Foto: Krystian Maj/KPRM

U podstaw podpisania listu leży potrzeba podjęcia interdyscyplinarnej współpracy mającej na celu propagowanie idei humanizmu w naukach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, respektowania praw pacjenta i prowadzenia badań klinicznych, których pierwszorzędnym celem jest podnoszenie jakości i wydłużanie życia pacjenta.

Humanizacja medycyny to wielkie wyzwanie XXI wieku, z którym powinniśmy się odważnie zmierzyć. Ta inicjatywa ma za zadanie przede wszystkim postawić pacjenta w centrum zainteresowania systemu ochrony zdrowia oraz samego procesu leczenia. Sam, nie będąc lekarzem, ale jako pacjent widziałem jak wygląda leczenie, gdy personel medyczny nie jest skoncentrowany na pacjencie, a wykonywane są procedury – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

W ramach przyjętej deklaracji, Agencja Badań Medycznych na zlecenie ministra zdrowia przeprowadzi m.in. badanie naukowe, mające na celu dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych, zespołach terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz, jak również oceny wpływu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na te relacje.

W badaniu szczególna uwaga skierowana zostanie także na uczestników badań klinicznych. Źródłem finansowania badania będzie dofinansowanie udzielone przez szefa resortu zdrowia. ABM w przesłanym komunikacie podkreśla, że wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji medycyny, zagwarantowania zaplecza etycznego, jak również zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji praw pacjenta ma istotny wpływ na powodzenie procesu leczenia i komunikacji.

Jednym z najbardziej istotnych aspektów pozamedycznych podnoszenia jakości i wydłużania życia pacjentów z wykorzystaniem dorobku nauk medycznych jest podnoszenie świadomości pacjentów odnośnie do wykorzystywania nowych możliwości diagnostyki i terapii, do których zalicza się m.in. badania kliniczne.

– Nowe technologie, czy nowoczesne leki to nieodzowne elementy postępu w naukach medycznych. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że w centrum wszystkich naszych działań leczniczych znajduje się pacjent. Ten pacjent właśnie i jego dobro muszą być wartością nadrzędną dla wszystkich osób biorących udział w procesie terapii – komentuje prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

Wszyscy uczestnicy porozumienia podkreślają ponadto, że zapewnienie uczestników badań klinicznych o zagwarantowaniu prawa do poszanowania godności powinno zajmować kluczową pozycję w procesie rozwijania humanizacji w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. – Nie możemy pozwolić, żeby pacjent przestał być podmiotem leczenia, a jedynie kolejnym numerem, kodem czy procesem – apeluje minister zdrowia.

– Szczególnie w dobie pandemii powinniśmy pamiętać o człowieczeństwie, współczuciu przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu. To nie jest proste, ale powinniśmy o tym pamiętać z jednej strony będąc uczestnikami systemu ochrony zdrowia, a z drugiej mogąc w każdej chwili stać się pacjentem – dodaje minister Adam Niedzielski.

Relacja pomiędzy lekarzem i pacjentem nie powinna ograniczać się jedynie do postawienia odpowiedniej diagnozy i wyboru właściwej metody leczenia. W momencie, w którym pacjent zgłasza się do specjalisty z określonym problemem, powinna towarzyszyć temu efektywna komunikacja, która nie pozostaje obojętna wobec przebiegu terapii.

– Mój mistrz i mentor prof. Franciszek Walczak zwykł mówić, że najważniejszą rolą lekarza nie jest wyleczenie pacjenta, ale towarzyszenie mu w chorobie. Te słowa są szczególnie ważne w czasie, gdy walczymy z epidemią koronawirusa. Cieszę się, że dzięki podjęciu tej współpracy Agencji Badań Medycznych z Uniwersytetem Warszawskiem z inicjatywy pana ministra Niedzielskiego będziemy mogli wspólnie kreować ideę humanizacji medycyny, tak potrzebnej w XXI wieku – podsumowuje prezes Agencji Badań Medycznych.

Idea humanizacji medycyny została zapoczątkowana przez Polską Akademię Medycyny i Światową Akademię Medycyny im. Alberta Schweitzera założoną i kierowaną przez Profesora Kazimierza Imielińskiego. Obecnie idea kontynuowana jest przez prof. Zbigniewa Izdebskiego. W celu upowszechnienia efektów zleconego przez ministra zdrowia badania, planowana jest także organizacja konferencji nt. humanizacji medycyny XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych podnoszenia jakości i wydłużania życia pacjenta w procesie terapeutycznym prowadzonym z wykorzystaniem dorobku innowacyjności i badań klinicznych, z udziałem prof. Izdebskiego” – poinformowała ABM.