22 kwietnia 2024

Minister zdrowia piąty, prezes NRL siódmy. Laureaci Listu Stu

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zajął 7. miejsce w jubileuszowej edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w kategorii System ochrony zdrowia, którą przygotował „Puls Medycyny”.

Foto: pulsmedycyny.pl

Odbierając wyróżnienie podkreślił, że jest to podsumowanie działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na czele której stał w latach 2018-2022, a także Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w 2022 roku.

– Kiedy dodajemy „wektory wpływu” kolejnych osób czy instytucji, to zwykle kierunek nie jest w 100 procentach zgodny z tym obranym przez nas, ale z pewnością „wektor wpływu” wszystkich nas celuje w zmiany w ochronie zdrowia. Dowodem jest porozumienie podpisane pięć lat temu z ówczesnym ministrem zdrowia – powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski podczas uroczystej gali 28 lutego.

Zdaniem Łukasza Jankowskiego wiele zmieniło się na lepsze, ale przybyło wyzwań, a środowisko lekarskie czeka jeszcze sporo pracy. – Samo wyróżnienie, wyścig o miejsca, to za mało. Musimy się zastanowić, jaki zakres ma to nasze oddziaływanie na system i jak je zwiększyć poprzez współdziałanie – mówił prezes NRL.

– Przed nami jeszcze dużo pracy. Ranking pokazuje, jak wielu mamy interesariuszy systemu. Proszę sobie wyobrazić, co udałoby się osiągnąć, gdybyśmy wszyscy tu zebrani zaczęli wspólnie działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia – dodał prezes Łukasz Jankowski.

Kategoria System ochrony zdrowia

Pierwsze miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia zajął Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji.

Drugie miejsce przypadło Rzecznikowi Praw Pacjenta Bartłomiejowi Chmielowcowi. Na kolejnych lokatach uplasowali się:

 • 3. miejsce – dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • 4. miejsce – Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia od 2021 r.,
 • 5. miejsce – dr Adam Niedzielski, minister zdrowia od sierpnia 2020 r., w latach 2018-2020 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia jako dyrektor ds. operacyjnych, a następnie prezes NFZ,
 • 6. miejsce – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego

Wśród laureatów zestawienia najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia znalazły się również inne osoby związane z samorządem lekarskim:

 • 17. miejsce – dr Paweł Grzesiowski, specjalista pediatrii i immunologii, ekspert NRL ds. walki z COVID-19, założyciel i dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń,
 • 53. miejsce – dr Artur Drobniak, specjalista ginekologii i położnictwa, były wiceprezes NRL, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia NIL,
 • 55. miejsce – prof. Andrzej Matyja, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, prezes NRL w latach 2018-2022,
 • 86. miejsce – Oleg Nowak, rezydent radiologii i diagnostyki obrazowej SPSK w Otwocku, pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami,
 • 95. miejsce – dr Michał Bulsa, specjalista ginekologii i położnictwa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, do 2022 r. członek Prezydium NRL, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL,
 • 98. miejsce – Damian Patecki, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, szef Komisji Kształcenia, członek Prezydium NRL.

Kategoria Medycyna

Na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w kategorii Medycyna znaleźli się m.in.:

 • 21. miejsce – prof. Krzysztof Filipiak, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Zespołu Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL,
 • 39. miejsce – proc. Jerzy Samochowiec, specjalista psychiatrii, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prorektor ds. nauki PUM, członek Rady Ekspertów NIL,
 • 77. miejsce – prof. Jacek Wysocki, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Rady Ekspertów NIL.

Jak powstaje Lista Stu?

„Puls Medycyny” już od 20 lat wyróżnia osoby mające szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od kilku lat także tych, którzy przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Prace trwają przez cały rok.

W trakcie kolejnych miesięcy dziennikarze „Pulsu Medycyny” śledzą dokonania potencjalnych kandydatów, a pod koniec roku redakcja przedstawia jurorom do oceny ponad 150 osób nominowanych do wyróżnień w kategorii Medycyna i ponad 150 osób nominowanych w kategorii System Ochrony Zdrowia. Kandydaci oceniani są przez kapitułę składającą się z wybitnych ekspertów.