21 czerwca 2024

W piątek minister Zembala będzie w NIL

W najbliższy piątek w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie pojawi się minister zdrowia prof. Mariana Zembala. O godz. 12.30, wraz z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Maciejem Hamankiewiczem, weźmie udział w spotkaniu prasowym.

Foto: Marta Jakubiak

Spotkanie będzie poprzedzone udziałem ministra zdrowia w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Ostatnie takie posiedzenie, w którym uczestniczył szef resortu zdrowia, miało miejsce 16 grudnia 2011 roku. Wówczas z samorządem lekarzy i lekarzy dentystów spotkał się Bartosz Arłukowicz.

Przed południem Naczelna Rada Lekarska przedstawi szefowi resortu zdrowia najpilniejsze do rozwiązania problemy ochrony zdrowia w Polsce, dotyczące m.in. pakietu onkologicznego. Relacja z tego spotkania będzie na naszym portalu, zapraszamy.


O tym, kim jest nowy minister zdrowia Marian Zembala, można przeczytać tutaj.