20 maja 2024

Mistrzostwach w piłce siatkowej w Wieluniu

W dniach 31.03.-01.04.2017 r. w hali sportowej WOSIR w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 zostaną rozegrane Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce siatkowej. Organizatorem wydarzenia jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.

Prawo startu w Mistrzostwach Polski Lekarzy mają tylko lekarze medycyny i lekarze stomatologii (dokument potwierdzający ukończenie uczelni lub prawo wykonywania zawodu – kserokopia).

Mistrzostwa rozgrywane będą systemem turniejowym. Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” wydanymi przez PZPS. Spotkania będą grane dwóch wygranych setów, w przypadku 1:1, seta decydującego gra się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów). W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdym z każdym”. Za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje 2 pkt. Za przegranie meczu 1 punkt, za walkower 0 punktu. Kolejne mecze rozpoczynają się 15 minut po meczu zakończonym.

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, przejazdy) pokrywa uczestnik. Opłata startowa wynosi 700,00 zł od zespołu, która należy wpłacić do 28.02.2017 r. na konto: PKO BP SA I/O 95 1020 4564 0000 5102 0026 8482 z dopiskiem „siatkówka”. Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna lista zawodników, dokładny adres OIL, telefon do osoby „kontaktowej” – kierownika zespołu) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 r. na adres: bognakanicka@wp.pl.

Zwycięzcy (I,II,III) otrzymają medale, okolicznościowe puchary. Wyróżnieni zawodnicy (atakujący, rozgrywający, Libero, MPV itp.) otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą na miejscu przez sędziego głównego i organizatora. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie MPL.

Dodatkowych informacji udzielają: Bogna Kanicka (tel. 604-94-74-86, e-mail: bognakanicka@wp.pl), Mirosław Kanicki (tel. 602-516-139, e-mail: miewma@wp.pl).


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.