25 lipca 2024

Młodzi lekarze: wiedza i integracja

W ostatni weekend czerwca w Bydgoszczy odbyła się XXXI Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy zorganizowana przez Bydgoską Izbę Lekarską (BIL) we współpracy z Naczelną Izbę Lekarską (NIL).

Fot. Bydgoska Izba Lekarska

– Cieszy fakt, że w tym roku spotkaliśmy się w siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej. To ważne, by nasza konferencja odbywała się w różnych miejscach, ponieważ daje młodym lekarzom okazję do wymiany doświadczeń na różne problemy i sposobów na ich rozwiązanie – powiedział Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), a jednocześnie zastępca sekretarza NRL.

Dodał, że Komisja ds. Młodych Lekarzy sprzyja integracji środowiska, która może owocować wspólnie podejmowanymi inicjatywami na rzecz lepszych warunków pracy i poszerzenia kompetencji lekarzy i lekarzy dentystów. – Już dziś planujemy kolejną edycję wydarzenia – powiedział Paweł Doczekalski, który zainaugurował wydarzenie prelekcją dotyczącą bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia.

Prezes BIL Aleksandra Śremska mówiła m.in. o roli samorządu lekarskiego, dodając, że tego typu wydarzenia mają istotne  znacznie dla podnoszenia jakości kształcenia, standardów opieki medycznej i doskonalenia systemu ochrony zdrowia. – Konferencja jest okazją do analizy aktualnego stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w różnych aspektach – podkreślała.

W czasie konferencji o funkcjonowaniu lekarzy cudzoziemców w naszych realiach opowiadał prof. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Prof. Janusz Uriasz z Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) mówił o działaniach związanych z dbaniem o wysoki standard kształcenia przyszłych lekarzy w kontekście nowo powstałych kierunków medycznych. Odnosił się do tego przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Sebastian Goncerz, który szczególną uwagę zwrócił na potrzebę współpracy zawodów medycznych w działaniu na rzecz poprawy jakości edukacji.

O tym, jak bardzo realna jest perspektywa szerokiego stosowania rozwiązań sztycznej inteligencji w codzienności lekarza i pacjenta, mówił prof. Zbigniew Włodarczyk, dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Kwestie związane ze współpracą z organami państwowymi omówił szczegółowo prof. Rafał Kubiak, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Prof. Aldona Katarzyna Jankowska, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, opowiedziała o roli dobrej komunikacji w zespole medycznym i jej wpływie nie tylko na współpracę lekarzy, ale cały proces terapeutyczny. Sesję wykładów zakończyło wystąpienie prezesa Wojskowej Izby Lekarskiej Artura Płachty, który mówił o potrzebie szkoleń w zakresie medycyny wojskowej w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Źródło: NIL