16 lipca 2024

Muzyka jak tabletka

O tym, że muzyka łagodzi obyczaje, wiadomo od dawna. Okazuje się, że pozwala także zmniejszyć dolegliwości bólowe.

Foto: pixabay.com

W „European Journal of Cancer Care” opublikowano pracę tajwańskich badaczy oceniającą wpływ muzyki na samopoczucie chorych na nowotwór.

W badaniu wzięło udział 60 chorych na raka piersi, które losowo przydzielono do dwóch grup. Pierwsza z nich słuchała w domu wybranego gatunku muzyki 5 dni w tygodniu przez 30 min.

Grupa kontrolna przez taki sam czas i z taką samą częstotliwością słuchała dźwięków otoczenia. Kobiety na początku badania oraz kolejno w jego 6., 12. i 24. Tygodniu wypełniały kwestionariusz, w którym w skali 0-4 oceniały 25 objawów (m.in. występowanie nudności i wymiotów, utratę apetytu, ubytek masy ciała, trudności ze snem).

Wyniki dla poszczególnych objawów sumowano. Na osobnych skalach pacjentki oceniały również zmęczenie i dolegliwości bólowe. W trakcie badania suma nasilenia objawów fizycznych w grupie eksperymentalnej znacząco malała w porównaniu do grupy kontrolnej (średnio ok. 5 punktów mniej w 6. tygodniu, 7 punktów mniej w 12. tygodniu, prawie 9 punktów mniej w 24. tygodniu). W grupie słuchającej muzykę mniejsze było również odczuwanie bólu i zmęczenia.