12 lipca 2024

Na jubileuszu CPME. O zdrowiu i ekonomii

W 60. rocznicę powstania Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) w Helsinkach odbyło się spotkanie członków tej organizacji.

Helsinki. Foto: pixabay.com

Polski samorząd lekarski reprezentowali: Wojciech Domka, przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej NRL, Michał Matuszewski i przewodniczący polskiej delegacji prof. Romuald Krajewski. Dyskusja dotyczyła m.in. tematu „Economy of wellbeing”.

– Zdrowie powinno być postrzegane w szerokim kontekście społecznym i politycznym, a nie tylko jako wypełnienie dotychczasowej definicji WHO. Oczywistym jest, że zmniejszanie nierówności jest ważne, ale i trudne, stanowi jednak wyzwanie dla nas wszystkich, również lekarzy. Mówiąc w tym kontekście o wydatkach w sektorze zdrowia, zawsze powinno się je traktować jako inwestycję w zdrowie, co zmienia pogląd na politykę finansową poszczególnych krajów – tłumaczy Wojciech Domka.

Dyskutowano również na temat elektronicznych baz danych chorób i pacjentów, które w obecnym kształcie niosą ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Szczególnie w sytuacjach, kiedy chodzi o leczenie choroby alkoholowej i chorób psychicznych. Bulwersująca sytuacja miała miejsce w Danii, kiedy wyciekły dane o pacjentach, co było szeroko komentowane w mediach. Kolejna z sesji dotyczyła e-papierosów i ich szkodliwości. Zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko sięgania po nie ludzi młodych, którzy nigdy nie palili, nie mają więc potrzeby zastępowania nimi normalnych papierosów w celu zerwania z nałogiem. CPME podjęło w tej sprawie stanowisko, jest ono dostępne na stronie internetowej Komitetu.