14 lipca 2024

Nabór do zespołu Polskiej Misji Medycznej

Polska Misja Medyczna rozpoczęła zbiórkę środków na opłacenie dodatkowego personelu medycznego w placówkach znajdujących się przy polsko-białoruskiej granicy.

Foto: twitter.com/Straz_Graniczna

Polska Misja Medyczna rozpoczyna działania ratunkowe nastawione na zapewnienie natychmiastowej pomocy na terenie objętym stanem wyjątkowym. W tym celu rozpoczęła nabór ratowników medycznych, pediatrów, internistów i specjalistów chorób zakaźnych, którzy wesprą szpital w Hajnówce i podlegające mu POZ w Czeremsze i Białowieży.

Lekarze wchodzący w skład zespołu Polskiej Misji Medycznej to wolontariusze, którzy na co dzień pracują w swoich macierzystych placówkach. W ramach umowy o pracę wolontariacką wybrani medycy dołączą do personelu szpitala w Hajnówce i spędzą na miejscu od jednego do dwóch tygodni, pomagając zarówno pacjentom z pobliskich miejscowości, jak i przybywającym do Polski uchodźcom, wymagającym opieki medycznej.

Praca będzie wykonywana w systemie rotacyjnym, odpowiadającym aktualnej sytuacji i zapotrzebowaniu na pomoc specjalistyczną. Harmonogram współpracy zostanie stworzony w oparciu o dyspozycyjność dodatkowego personelu medycznego, zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia medyków są przyjmowane pod adresem sekretariat@pmm.org.pl lub poprzez formularz dostępny pod adresem https://bit.ly/Formularz_medycy.