24 kwietnia 2024

Naczelna Izba Lekarska pomaga ukraińskim uchodźcom i lekarzom

200 tys. zł – taką kwotę przeznaczy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy. „Wysokość wynika z ograniczeń regulaminowych” – podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Ostrzelany blok w Kijowie. Źródło: twitter.com/DynamoKyiv

W niedzielę 27 lutego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zdecydowało o powołaniu specjalnego zespołu, który ma koordynować działania Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie pomocy w kryzysie humanitarnym na Ukrainie.

Prezes NRL Andrzej Matyja zaapelował do lekarzy i lekarzy dentystów o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy organizowanej przez okręgowe izby lekarskie. Fundacja Lekarze Lekarzom zgłosiła gotowość do przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów potrzebnych lekarzom i lekarzom dentystom opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom medycznym na pograniczu polsko-ukraińskim oraz na potrzeby indywidualnej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów i ich rodzin z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do rosyjskich organizacji medycznych z apelem o natychmiastowe potępienie działań zbrojnych prowadzonych przez rząd Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Od odpowiedzi uzależnia dalsze działania – poinformowano na stronie internetowej NIL. W razie braku reakcji świadczącej o humanitaryzmie oraz solidarności z cierpiącymi i potępieniu agresji, planuje wystąpić z wnioskiem o zawieszenie ich członkostwa w gronie światowych organizacji medycznych do chwili opuszczenia Ukrainy przez rosyjskie wojska.

Naczelna Izba Lekarska uruchomiła specjalny adres e-mail: pomocNIL@hipokrates.org, na którą można przekazywać informacje o akcjach humanitarnych, zgłaszać zapotrzebowanie na materiały medyczne dla placówek opiekujących się uchodźcami z Ukrainy oraz kierować prośby o pomoc dla rodzin lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy przebywających w naszym kraju, a także dla tych przebywających na Ukrainie. Zostanie również uruchomiona infolinia w języku ukraińskim, ułatwiająca komunikowanie się i bieżące przekazywanie potrzeb do zespołu koordynującego.