20 kwietnia 2024

Nadciśnienie tętnicze a COVID-19

Czy nadciśnienie tętnicze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19?

Prof. Andrzej Januszewicz. Foto: arch. prywatne

Komentuje prof. dr hab. Andrzej Januszewicz, sekretarz Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii:

– Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia sugerujące związek pomiędzy występowaniem nadciśnienia tętniczego a zachorowaniem na COVID-19 – chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Informacje z Chin nie znalazły jednak potwierdzenia w wiarygodnych źródłach naukowych. 12 marca Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego opublikowało stanowisko w tej sprawie, w którym zwrócono uwagę na brak istnienia relacji między nadciśnieniem tętniczym a większą zapadalnością na COVID-19.

Co więcej, z analizy licznych badań przeprowadzonych w przeszłości, w których próbowano ocenić, czy nadciśnienie tętnicze może stanowić czynnik ryzyka infekcji wirusowych lub bakteryjnych, wynika, że nie występuje związek między nadciśnieniem i rozwojem takich infekcji w dolnych drogach oddechowych.

Kilka tygodni temu pojawiły się również opinie, jakoby leczenie nadciśnienia tętniczego, a zwłaszcza przyjmowanie inhibitorów konwertazy lub sartanów, przyczyniało się do większej podatności organizmu na infekcje wywołane przez wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z oświadczeniem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nie ma jednoznacznych dowodów, że przyjmowanie leków hipotensyjnych przez pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego może sprzyjać zachorowaniu na COVID-19, a u pacjentów już zainfekowanych można kontynuować leczenie inhibitorami konwertazy i sartanami. W ślad za tym 11 innych międzynarodowych towarzystw medycznych, wśród nich m.in. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, opublikowało oświadczenia o podobnej treści.

Istnieje za to potencjalny związek pomiędzy  mechanizmem wnikania SARS-CoV-2 do komórek oraz budową układu renina-angiotensyna, ponieważ infekcja SARS-CoV-2 następuje przy pomocy enzymu, który konwertuje angiotensynę II do angiotensyny 1-7, jakkolwiek na razie nie dowiedziono tego w warunkach klinicznych.

Notował: Mariusz Tomczak