27 maja 2024

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation) informuje, że w 2017 roku zostanie przyznana po raz trzeci Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10 000 dolarów za najwybitniejszą oryginalną pracę z zakresu medycyny klinicznej.

Foto: pixabay.com

Praca musi być opublikowana w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (lata 2015-2016).

O nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.

Termin przesyłania zgłoszeń: 10 marca 2017 roku. Więcej informacji o Fundacji i możliwości wsparcia jej działań na stronie, a także i informacje o nagrodzie na stronie internetowej: www.thekf.org/poland.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.