18 lipca 2024

Najlepiej przez internet

Narodowe Centrum Krwi wydało komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

„W celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny, informujemy, że do dnia 31 grudnia 2014 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach: wydania leku ‘na ratunek’, braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców, ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu” – czytamy w komunikacie.

Zarówno lekarze, jak i pacjenci mogą przesyłać pytania i sugestie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl.

Narodowego Centrum Krwi rekomenduje składanie zamówień w systemie internetowym, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr. W każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do produktów leczniczych, dlatego „jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej nie będą decydowały o dostępności do tych leków”.

Przypomnijmy, że Narodowe Centrum Krwi zostało powołane w 2006 roku. Realizuje zadania Ministra Zdrowia dotyczące koordynowania działalności w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew. Ponadto opiniuje plany działania w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

mt