2 marca 2024

Neurologia priorytetową dziedziną medycyny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) z zadowoleniem przyjęło projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący zmian w priorytetowych dziedzinach medycyny.

Foto: pixabay.com

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela stanowisko, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii” – poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Od 1 lipca 2023 roku neurologia zostanie zaliczona do priorytetowych dziedzin medycyny, co będzie skutkowało m.in. zwiększeniem liczby przyznawanych rezydentur oraz wyższym wynagrodzeniem przyznawanym lekarzom odbywającym specjalizację w tej dziedzinie.