20 maja 2024

„Nie” dla centralizacji inspekcji sanitarnych

Stanowisko Nr 51/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw, nadesłanym przy piśmie Pana Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 31 lipca 2017 r., znak: GIS-PR-LE-020-8/PR/16/43 negatywnie opiniuje projekt.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projekt zakładający centralizację Inspekcji Sanitarnych, a tym samym wyłączenie nadzoru nad nimi z kompetencji wojewodów i starostów, należy uznać za niekorzystny, w kontekście realizacji zadań województwa i powiatu jako jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana zmiana nie znajduje dostatecznego merytorycznego uzasadnienia, ponieważ to wojewoda oraz starosta ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w województwie oraz powiecie, co powinno być ściśle powiązane z możliwością sprawowania nadzoru nad jednostkami Inspekcji Sanitarnych na poziomie województw oraz powiatów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza również zastrzeżenia wobec planowanego wyłączenia obowiązku informowania wojewody lub starosty o poleceniach wydawanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Głównego Inspektora Sanitarnego.